Вашата оценка

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

Резервации и записване
1.1.Резервация се прави в офиса на ТУРОПЕРАТОРА, при оторизираните му агенти, по тeлефон или е-mail чрез подаване на данните от личните карти / паспорти на пътуващите. Пътуването се счита за заявено и потвърдено от ТУРОПЕРАТОРА при получаване на номер на резервация.
1.2. След внасяне на депозит се сключва договор за организирано пътуване.
1.3. Ако има несъответствия между заявката и потвърждението, ТУРОПЕРАТОРЪТ ИЗПРАЩА ново предложение в рамките на 3 дни. Договорените услуги се описват в предоставената оферта и в документите към резервацията.
2. Начин на плащане:
2.1. На място в офиса на туроператора;
2.2. С банков превод по следните банкови сметки на
Голдън Холидейз-БГ ООД
В Уникредит Булбанк
В лева: BG11UNCR70001520124120
BIC: UNCRBGSF
2.3. Плащане с кредитни или дебитни карти през ПОС – физически.
Моля, преди да започнете плащане с Вашата карта, да се запознаете с общите условия и информацията, отнасяща се до този метод на плащане.
2.3.1.Условия за плащане с дебитна /или кредитна карта за избрана туристическа услуга:
2.3.1.1. Картите, с които можете да заплатите Вашата туристическа услуга са: Borika, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron.
2. 3.2. Рестрикции по видове приемани карти, минимални и максимални суми за поръчка и плащане:
2.3.2.1. Моля проверете, дали вашата карта е отворена от вашият издател за трансакции в Интернет.
2.3.2.2. Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.
2.3.3. За да извършите Вашето плащане с кредитна карта е необходимо да попълните следните данни:
2.3.3.1. Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя).
2.3.3.2. За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode. В случай, че сте регистрирани от вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница където трябва да въведете вашата автентикационна парола.
2.3.4. Условия за успешна трансакция с карта:
2.3.4.1. Успешна автентикация на клиента, ако картодържателя е регистриран в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode.
2.3.4.2. Успешна авторизация на трансакцията.
2.3.5.Допълнителна информация при плащане с карта:
2.3.5.1. Политиката ни за връщане на платени с карта суми за услуги, които не могат да се осъществят поради форсможорни обстоятелства.
2.3.5.2. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.
2.3.5.3. Политика за плащане на транзакционната валута.
2.3.5.4. Транзакционната валута при плащане с карта е Български лев (ЛВ). Ако на сайта има и цени в други валути, освен Български лев, те са само за информативни цели и могат да не са съвсем еднакви с начислената по вашата карта сума в същата валута.
2.3.6. Политика за защита на клиентските данни:
2.3.6.1. Личните данни, които „Голдън Холидейз-БГ“ ООД получава при резервацията на услугите, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите и няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.
2.3.6.2. „Голдън Холидейз - БГ“ ООД, в качеството си на търговец няма достъп до картови данни, а само обслужващата ни банка.
2.3.6.3. „Голдън Холидейз - БГ“ ООД, в качеството си на търговец няма достъп до автентикационни данни, а само банката Издател на картата.
2.3.7. Политика за осигуряване защита на транзакционните данни.
2.3.7.1. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:
2.3.7.2. Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка.
2.3.7.3. Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2).
2.3.7.4. В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.”
3. Депозит:
3.1. при самолетни екскурзии и почивки в Европа –50% предплата при записването, доплащане - 14 дни преди обявената дата на тръгване.
3.2. при автобусни екскурзии –от 30 до 50% предплата при записването, доплащане - 14 дни преди обявената дата на тръгване.
3.3. при круизи - предплата 50% от стойността на круиза, доплащане - 15 дни преди отпътуване / след полагане на виза.
3.4 при почивки в Карибския басейн и други далечни дестинации – предплата 50 % от стойността на почивките, доплащане - 20 дни преди отпътуване /след полагане на виза. В случай че доплащането не е извършено в горепосочените срокове, вашият договор ще се счита за анулиран и ще дължите на ТУРОПОРАТОРАнеустойки според условията за анулации.
4.Необходими документи и условия за записване:
4.1. За туристи – български граждани по всички програми, които включват Турция – валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
4.2 За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът предоставя информация в писмен вид или по друг подходящ начин, както и при желание от Потребителя изразено в писмен вид да съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер. билети и др. Туроператорът не носи отговорност при отказ на виза. Не представянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
4.2.1 Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира отТуроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя вноски, не се възстановяват
4.3. За туристи – български граждани над 18 г., по всички програми за страни членки на Европейски съюз – валидна лична карта или валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
4.4. За деца под 18 г. – валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
4.4.1. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите, освен необходимия документ за самоличност, е необходима и нотариално заверена декларация на български език от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на програмата.
5. Потвърждение на резервацията:
5.1. Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 5 работни дни. Ако не бъде потвърден първоначално заявен от ПОТРЕБИТЕЛЯ хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи алтернативни варианти за настаняване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности той има право да анулира резервацията, като му бъде възстановена предплатата за пътуването.
5.2.Настаняването в хотели се извършва след 14 ч. в деня на пристигане, а освобождаването на стаите трябва да бъде до 12 ч. в деня на отпътуване.
6. Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се промени в следните случаи:
6.1. При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото. Редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.
6.2. При промяна в размера на такси, свързани с ползвани услуги по настоящия договор, като летищни, пристанищни такси и др.
6.3. При промяна на обменния валутен курс, относим към договора с повече от 5% в периода между сключването му и датата на отпътуване.
7. Анулации и неустойки
7.1.В случай на отказ от пътуването, фирмата възстановява заплатената сума при следните удръжки:
7.1.1.Индивидуални екскурзии със самолет в Европа
Крайният срок, в който възложителят има право да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение за това, е 10:00 ч. на първия работен за туроператора ден, следващ деня, в който туристът е сключил настоящия договор само, в случай че не са издадени самолетни билети за пътуването.
7.1.2. Екскурзии и почивки в Европа със самолет:
от 24 часа след направата на резервацията до 15 дни преди обявената дата - 50%
от 14 дни до деня на отпътуване - 100%
7.1.3. Екскурзии в Европа с автобус:
от 24 часа след деня на записването, до 60 дни преди датата на заминаване – 10 % от основната цена на пътуването;
от 59 до 45 ден преди датата на заминаване – 30 % от основната на пътуването;
от 44 до 15 ден преди датата на заминаване – 50 % от общата цена на пътуването;
от 14 ден до деня на заминаването – 100 % от общата цена на пътуването.
7.1.4. Круизи:
от датата на резервация до 30 дни преди отпътуване – 100 евро;
от 30 до 10 дни - 50%
от 9 до 0 дни - 100%
7.1.5. Почивки в Карибския басейн и други далечни дестинации:
от дата на резервация до 30 дни преди отпътуването - 40 % - от 29 до 10 дни - 50%
от 9 до 0 дни - 100%
7.1.6. Самолетни билети – 100 %!
  • Имат се предвид работни дни.
7.2. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата в срок до 7 работни дни.
7.3. Агенцията си запазва правото да променя цената на екскурзията / почивката, след сключване на договор, но не по-късно от 21 дни преди датата на отпътуване при възникване на следните обстоятелства:
промяна в таксите за гориво;
промяна на летищните такси;
промяна в държавните такси, свързани с мерките за безопасност на летищата;
промяна на пристанищни такси;
промяна в данъчните ставки;
промяна в цената на горивото, при която е калкулирана програмата (при чартърни програми – в случай, че настъпи подобна промяна);
промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването. В тези случаи агенцията си запазва правото да поиска тези допълнителни разходи да бъдат поети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Увеличението на цената на пакета, но не с повече от 5%, вследствие на обективно посочени причини не може да бъде повод за отказ от страна на туриста.
7.4 Смяна на дата или направление в договора за организирано пътуване се считат за отказ от пътуване. В тези случаи влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки. Посочените условия са в сила за всички програми, освен ако в конкретната програма не е указано друго.
8. Краен срок за уведомяване
Крайният срок за уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че минималния брой участници не е набран, поради което пътуването се отменя е 7 дни преди началото на пътуването. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага няколко варианта на ПОТРЕБИТЕЛЯ: пълно възстановяване на заплатените суми; пренасочване към друга дата или подобна екскурзия;
9. Промяна
Когато направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за правата му по чл.35 от Закона за туризма.
10. Рекламация
Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат до7 дни след завръщане от пътуването в офиса на агенцията. Към рекламацията следва да бъде съставен и приложен тристранен протокол, подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да отговори в срок от 30 работни дни след получаване на рекламацията.
11. Застраховка "Отговорност на туроператор "
ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключен застрахователен договор съгласно чл. 97 от Закона за туризма за задължителна застраховка "Отговорност на туроператор " с номер на застрахователната полица 0650000167 издадена на 05.04.2019 г. с валидност от 05.04.2019 г. до 04.04.2020 г със застраховател “Евроинс” АД, София, бул. “Христофор Колумб” 43 А, тел. 0700 17 241
11.1 За периода на пътуването ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава сертификат за сключена задължителна застраховка “Отговорност на туроператор”
12. Застраховка „Отмяна на пътуване”:
Застраховката е доброволна и е предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката. Застрахователят възстановява на застрахованото лице разходи за самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги, извършени предварително, които не могат да бъдат възстановени при отмяна на пътуването. Покриват се редица рискове, включително разходи за отмяна на пътуването; разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването; разходи за закъснение или отмяна на самолетен полет. Застраховката може да бъде сключена до 3 работни дни от сключването на договора.
13. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
13.1. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване сума.
13.2. Ако деца под 18 г. не пътуват с двамата родители и не носят нотариално заверена декларация от родителите при отказ на граничните власти да напуснат страната, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическата услуга сума.
13.3. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати пътуването си по свое желание,след като е отпътувал, всички разходи, включително и транспорта са за негова сметка. ТУРОПЕРАТОРЪТ не възстановява пари за неизползвани предплатени услуги. 13.4. При дублиране на стаите от страна на хотела, ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да настани ПОТРЕБИТЕЛЯ в друг хотел от същата или по-висока категория, без да дължи неустойки.
13.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при промяна на разписанието на полетите или при отмяна на полети от страна на авиокомпанията и не поема отговорност за свързаните с това допълнителни разходи.
13.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при форсмажорни обстоятелства.
13.7.При форсмажорни обстоятелства ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява суми, ако то е прието като такова от приемащата страна или превозвача, и възстановява действително върнатите суми от контрагентите.
13.7.1. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА, ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ НЕЗАВИСЕЩИ ОТ НАС ОБСТОЯТЕЛСТВА
По време на пътуването, като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средство непосредствено преди пътуване или по време на пътуването и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. При тези случаи си запазваме правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без агенцията да носи отговорност и да дължи неустойки за това.
13.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, ако причините за това се дължат на ПОТРЕБИТЕЛЯ; действия на трето лице, несвързано с изпълнение на договора; непредвидено събитие, което не може да бъде избегнато от страна туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
13.9. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за щети нанесени на транспортното средство или хотела от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Те се заплащат на място от потребителя с протокол.
13.10. Настоящият договор може да бъде отменен, променен и допълнен с двустранни писмени анекси в съгласие с разпоредбите на Закона за туризма.
13.11. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, както и останалото действащо законодателство на Република България.
14. Права и задължения на страните:
14.1. Туроператорът се задължава:
14.1.1. да предостави в съответствие с условията по този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
14.1.2. да осигури задължителна медицинска застраховка на Потребителя за пътуванията извън страната по стандартните условия на застрахователните дружества Евроинс и други и предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването.
14.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща. Ако потребителят е внесъл депозит и туроператорът се откаже от договора или не го изпълни поради други причини, за които отговаря, той е длъжен да възстанови на потребителя внесения депозит и да му заплати обезщетение в размер на стойността на депозираната сума.
15. Защита на личните данни
Чл. 19 (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) и Закона за защита на
личните данни.
Чл. 19 (2) ТУРОПЕРАТОРЪТ действа в качеството си на обработващ данните за използващите туристически услуги и обработва личните данни на Ползвателите на основание чл. 6, ал. 1, б. „б“ от GDPR – обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът е страна.
Чл. 19 (3) ТУРОПЕРАТОРЪТ е публикувал информацията относно личните данни, които обработва и целите, за които те се обработват, както и цялата изискуема информация съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на
такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR) в Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на сайта на Голдън Холидейз – БГ – www.goldenholidays-bg.com , която Ползвателят декларира с приемането на тези общи условия, че се е запознал и е съгласен.
Чл. 19 (4) При предоставяне на услугата ТУРОПЕРАТОРА действа единствено по инструкция на Ползвателя на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които ползвателят обработва. Договорът за използване на услугата и използването на нейните функции и възможности са направени достъпни от Доставчика като част от услугата представляват изчерпателно и изрично инструкциите на ползвателя на услугата към задълженото лице (доставчика на услугата). В този смисъл, ТУРОПЕРАТОРЪТ (ТУРОПЕРАТОРЪТ на услугата) няма контрол върху съдържанието и данните, които ползвателят на
услугата избира да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни. В този случай ТУРОПЕРАТОРА няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Доставчика в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно и както е описано в договора за предоставяне на услугата и 2) предоставянето на информация за услугата и нейните екстри, възможности и условия. В настоящия случай на предоставяне на туристически услуги от ТУРОПЕРАТОРА, ТУРОПЕРАТОРА няма контрол и няма отговорност за личните данни, които ползвателят на услугата обработва.
Чл. 19 (5) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията